Producten

Kerntaak van ADtree is ziekteverzuimbegeleiding eerste spoor oftewel de Wet verbetering Poortwachter. De activiteiten bestaan uit overleg met de opdrachtgever en met de bedrijfsarts, interview met de kandidaat, het opstellen van een Plan van Aanpak. Het traject wordt gevolgd van aanmelding tot werkhervatting. Mocht terugkeer naar eigen werk geheel of gedeeltelijk niet aan de orde zijn, dan onderzoekt ADtree de mogelijkheid tot aanpassing van de werkplek, herplaatsing in een ander functie of outplacement.

Als de opdrachtgever dat wenst, kan ADtree een eigen bedrijfsarts inschakelen.

ADtree verzorgt bemiddelingstrajecten van cliënten met een arbeidshandicap, zowel lichamelijk als psychisch. Dat bestaat uit een arbeidsdeskundig re-integratieadvies of een volledig begeleidingstraject van intake tot plaatsing.

ADtree werkt ook projectmatig met doelgroepen. Een voorbeeld is het project Samenlopers, waarbij er samenwerking was met ADtree, het UWV en de DWI’s van gemeenten. Projecten worden ontwikkeld en uitgevoerd in nauw overleg met de opdrachtgevers, maar worden ook in eigen beheer vormgegeven.