Opdrachtgevers

ADtree krijgt opdrachten van uitkerende instanties, zoals het UWV en gemeenten. Deze betreffen zowel ziekteverzuimbegeleiding als individuele bemiddeling. Opdrachtgevers zijn tevens bedrijven, Arbodiensten en de grotere re-integratiebureaus.

Kandidaten voor een traject worden aangemeld door hun werkgever of uitkerende instantie. Werknemers / werkzoekenden kunnen ook direct contact leggen, waarna de mogelijkheden tot een traject onderzocht worden door ADtree. Het kennismakingsgesprek om tot een re-integratietraject te komen vindt in het algemeen bij de betrokkene thuis plaats.

ADtree werkt samen met meerdere re-integratiebedrijven en disciplines, waarmee de continuïteit van een traject altijd geborgd is. Tevens kunnen instrumenten ingezet worden die niet tot de kernfunctie van ADtree behoren, zoals bijvoorbeeld het geven van trainingen, scholingen en bewegingsactiviteiten.